אפסילון ניהול תיקי השקעות בע"מ

אפסילון בית השקעות הוקם בשנת 1988 ומאז מנהל  בהצלחה תיקי השקעות עבור לקוחות פרטיים, חברות, גופים ציבוריים, מוסדיים, עמותות ומלכ"רים.

החברה משלבת ידע ונסיון עם חדשנות ויזמות בתחום הפיננסי.

 

לאורך השנים פועלת אפסילון לשיפור מתמיד של רמת השירות האישי ללקוח, חיזוק היכולות המקצועיות של צוות מנהלי ההשקעות ומחלקת המחקר, כך שבכל עת יזכה הלקוח במעטפת ניהול ושירות מיטבית.

 

מבנה החברה והיקף הנכסים המנוהל מאפשרים לנו למקם את הלקוח במרכז החברה.

לקוחות אפסילון נהנים מליווי של מנהל השקעות אישי ומנהל קשרי לקוחות אשר יוזמים עדכונים שוטפים על הרכב התיק, ביצועים וניתוחי שוק.

 

                                         תהליך פתיחת תיק השקעות

Tarshim _open _file3

תיק השקעות מבוסס קרנות נאמנות


תיק השקעות המנוהל באמצעות קרנות הנאמנות של בית ההשקעות מאפשר פיזור השקעה רחב וגמישות מירבית.להשקעה באמצעות קרנות נאמנות ישנם יתרונות של דחיה בתשלום המס וחיסכון בעלויות קניה ומכירה בניהול התיק. 
 

הכספים מופקדים בבנק בחשבון על שם הלקוח, בסניף בו הוא בוחר. מוגדרת מדיניות ההשקעה הרצויה. לאפסילון ניתן ייפוי כוח לביצוע פעולות של קנייה ומכירה של ניירות ערך בחשבון המנוהל.דמי ניהול שמשלם הלקוח הינם על אחזקה ישירהשל ניירות ערך ישירים ונגזרים משווי התיק תוך התחשבות בהפקדות ומשיכות. הבנק גובה עמלות בגין קניה ומכירה של ניירות ערך ודמי משמרת, כאשר ישנה הטבה מהותית עקב הפעילות באמצעות אפסילון בית השקעות.

 

ניהול תיק השקעות משולב

 

ניהול תיק השקעות המשלב השקעה ישירה בניירות ערך בעלי סחירות גבוהה, אגרות חוב ממשלתיות וקרנות נאמנות המנוהלות בבית ההשקעות, תוך שימת דגש על פיזור רחב, גאוגרפי, וסקטורילי בארץ ובחו"ל.

 

לכל לקוח מתלווה מנהל השקעות אישי ומנהל קשרי לקוחות.הצוות המלווה את הלקוח יוזם שיחות עדכון לגבי הרכב התיק וניתוח מצב השווקים.


 

 

אפסילון Coroprete

ניהול תיקי השקעות עבור חברות ומוסדיים

ניהול תיקי השקעות לחברות פרטיות וציבוריות, מלכ"רים, גופים ממשלתיים, רשויות מקומיות ועוד.  התאמה מלאה להחלטות ועדות ההשקעות של התאגיד, וזאת לאחר ניתוח פרטני של חשיפות התאגיד ואופק ההשקעה שלו.
 •  כל תאגיד מטופל ע"י מנהל דסק מוסדיים.
   
 •  ניהול התיק יעשה ישירות מול מנכ"ל ו/או מנהל הכספים מטעם התאגיד, בשקיפות     מלאה, ועומד לרשותו של התאגיד בכל דבר ועניין.
   
 •  שקיפות מלאה לכל אורך התהליך.
   
 •  דו"חות שוטפים בהתאם לדרישות הרגולטוריות, ודו"חות לפי בקשת הלקוח.
   
 •  תדירות ואופי הדיווח מותאמים לכל לקוח על פי צרכיו.
   
 •  השתתפות בוועדות השקעה וישיבות דירקטוריון בהן מוצגות תוצאות ביצועי התיק ותחזיות של מחלקת המחקר.
 


האני מאמין של חברת אפסילון

 

 • היכרות מעמיקה ויסודית עם המטרות והצרכים של כל לקוח.
 • התאמה מרבית בין צרכי הלקוח - לאופי ההשקעה שלו.
 • שיטת ניהול שקולה ואחראית עם דגש על תוצאות לאורך זמן.
 • זיהוי המגמות בשוק ההון לטווח הארוך וניהול ההשקעות בהתאם.
 • ניהול הסיכונים הינו גורם בעל השפעה על הרכב תיק ההשקעות.
 • שירות אישי וליווי מקצועי צמוד הם ערכים מובילים עבורנו.

 

 

חברי דירקטוריון

 

רו"ח ליאור אביאני - יו"ר דירקטוריון

 

בינה רזינובסקי - דח"צ

 

אורי גלאי - דח"צ

 

רביב כרמי - מנכ"ל ודירקטור

 

זאב קורן - דירקטור

 

 

חברי ועדת הביקורת

 

 בינה רזינובסקי - יו"ר ודח"צ

 

 אורי גלאי - דח"צ

 

זאב קורן - דירקטור

 

פגישה אישית
נציגנו יחזרו אליכם בהקדם האפשרי

120x600_stairs