אם אין לחם, קונים מניות

 

 הדיון הכלכלי בעת האחרונה נסוב סביב ההאטה שאותה חווה המשק הישראלי בחודשים האחרונים.  מרבית הנתונים שפורסמו לאחרונה מצביעים באופן ברור על כך שהמשק הוריד הילוך בשנת 2013, כאשר החשש הוא שהצמיחה בשנה החדשה תהיה אף נמוכה יותר.  כל זה די מפתיע לאור העובדה שמספר נתונים מרכזיים מציגים דווקא תמונה של משק חזק. למשל, שיעור האבטלה שכורה רמות שפל כמעט מידי חודש, מה שאמור לחזק את תחושת הביטחון הכלכלי בציבור. בנוסף, גם מצבו הכלכלי של הישראלי הממוצע נראה דווקא לא רע. ערך הנכסים עלה (נדל"ן ותיק ני"ע) ורמת המינוף היא נמוכה למדי, לצד זה שרמת החיסכון הפרטי היא עדיין גבוהה ועומדת על 13.7% (לשם השוואה, בארה"ב היא עומדת על כ 4%).אלא שלמרות כל אלו, ועל אף הרוח החיובית שמנשבת מחוץ לארץ, האינדיקטורים האחרונים מציירים תמונה די מטרידה של המשק המקומי. חלק מנתונים אלו מצביעים על הרעה בצריכה של מוצרים בסיסיים למדי.  בשלושת החודשים שבין ספטמבר לנובמבר ירדו מכירות המזון בשיעור שנתי של 1.4%(!!!).  דיאטה לאומית. הנתון המפתיע הזה הוא חלק מירידה של אחוז בחישוב שנתי של רשתות השיווק.  מטריד למדי.

 

מדד פדיון המזון של רשתות השיווק

 

נתוני השימוש בכרטיסי אשראי שפורסמו השבוע מצביעים אף הם על ירידה בהיקף הפעילות בשלושת החודשים האחרונים, ומהווים נתון נוסף בשרשרת האינדיקטורים שמציגים תמונה של האטה בצריכה הפרטית. הפער הרב שבין איתנותו הכלכלית של הצרכן הישראלי לשינוי בהיקף הצריכה טמון במספר גורמים.  הגורמים הראשונים כמו השחיקה ביכולת הצריכה והעלייה החדה במחירי הדיור נדונו לעייפה ולכן לא נדון בהם שוב.  לצד אלו, נראה שהפעילות הכלכלית מאטה גם ואולי בעיקר בשל הירידה באמונו של הציבור בהנהגה הכלכלית.  מסיבת עיתונאים על הפחתת המחיר של שמנת מתוקה ?  פוסטים בפייסבוק שמבשרים על האיסור בשימוש של הסיומת 99 במחיר? גם אם אלו פעולות עם כוונה טובה, משמעותן הכלכלית היא זניחה ביותר. הוסיפו לזה את הירידה הצפויה בהוצאות הממשלה בשל השינוי בכלל ההוצאה וקבלו ככל הנראה את הסיבה לצורך הגובר של הישראלים לשמור על כיסם.  מתברר שהציבור לא כל כך מטומטם ולכן הוא גם לא רוצה לשלם.  כל עוד הציבור לא יחוש שהממשלה החליטה להתמודד ברצינות עם כמה מהבעיות האקוטיות של המשק הישראלי, המגמה תישאר כפי שהיא.

 

באופן אבסורדי, התמתנותו של המשק עשויה לתמוך בשוק המניות המקומי בשל כמה סיבות.  ראשית, יש לבחון את הדברים מנקודת מבטם של המשקיעים הזרים.  כאשר עיניים לא מקומיות תרות אחר מדינות שנמצאות במצב פיסקלי טוב, ישראל תהיה ככל הנראה אחת מאלו שתעלה בסריקה כזו.  מגמת ארוכת טווח של ירידה בחוב הלאומי, שיעור אבטלה נמוך, גרעון ממשלתי שנמצא בשליטה, ריבית נמוכה ומחירי מניות סבירים מהווים סיבות ראויות להשקעה בשוק המקומי.  לא נשלה את עצמנו שהכסף הזר יתחיל לזרום לארץ, גם בשל העובדה שישראל אינה מהווה רכיב משמעותי במדדי המניות הגלובליים.  אולם כל האמור לעיל מהווה סיבה לאופטימיות זהירה לכך.

 

הסיבה השנייה היא הריבית הנמוכה.  דנו בנושא זה מספר פעמים בעבר ולכן לא נרחיב בו שוב.  אולם נראה שהנתונים האחרונים רק מחזקים את הדעה שיחלוף עוד זמן רב עד שהריבית תשנה את כיוונה.  המשק נמצא בתקופה רגישה בשל מחירי הדיור, השקל החזק והצמיחה הנמוכה, ולעת עתה נראה שאלו ימשיכו להשפיע עוד זמן לא מועט על המדיניות המוניטרית.  ובאין אלטרנטיבה ראויה בעתיד הנראה לעין, המשקיעים נאלצים לחפש אחר השקעות מניבות אחרות, או לפחות כאלו שהם מאמינים שיניבו יותר מההשקעות הסולידיות.  לפיכך, נראה שמגמת ההסטה של כספים לעבר שוק המניות תימשך ותתמוך בשוק.

 

לפני כמה חודשים הערכנו שתחול היפרדות בין שוק האג"ח המקומי לשוק האג"ח האמריקאי.  ההיפרדות אכן קרתה, ובעוד שמחזיקי האג"ח האמריקאי הארוך ספגו בשנה שעברה הפסדי הון של כעשרה אחוזים, עמיתיהם הישראלים נהנו מעלייה של כשישה אחוזים.  אלא שאי אפשר להתעלם מכך שככל שהמרווח בין שני השווקים הצטמצם לרמות כה נמוכות, עולה הסבירות לכך שהמתאם ביניהם ילך ויגבר. אין ספק שהמצב הנוכחי יוצר דילמה לא פשוטה למשקיעי האג"ח בשוק המקומי.  מצד אחד, הריבית לא אמורה כאמור לא לעלות ולכן אין סיבה לקצר מח"מ.  מנגד, יש גם נקודה שבה פרמיית הסיכון של השוק הישראלי ביחס לאמריקאי מגיעה לרמות שנראות לא כל כך סבירות (למרות שמי קובע היום מה זה סביר?). לכל זה יש להזכיר דבר נוסף.  הפד הבטיח שלא יעלה ריבית עוד זמן רב.  עם זאת, נתוניו של המשק האמריקאי לא מפסיקים להפתיע, ומן העבר ניתן ללמוד שגם תחזיות מוצקות התמוססו אל מול המציאות. לפי שעה, אנחנו לא משנים את מדיניות ההשקעה שלנו באפיק הסולידי. הווה אומר, מח"מ שבין ארבע לחמש שנים בשקלי ובצמוד.  עם זאת, המשך זרימה של נתונים חזקים מארה"ב שיעלו את ההסתברות להעלאה מוקדמת מהצפוי של הריבית תהווה זרז לשינוי של המדיניות הנוכחית.  כפי שהיה נוהג לומר פעם אחד השופטים בכוכב נולד : זה קרוב, אבל עוד לא שם".

 

IDAN

נכתב על ידי עידן אזולאי

 

עידן אזולאי הנו מנהל ההשקעות הראשי בבית ההשקעות אפסילון בית השקעות בע"מ. חברת אפסילון, הנמנית על קבוצת IDB אחזקות בע"מ, מבהירה כי היא עוסקת במישרין ו/או בעקיפין באמצעות חברות בנות ו/או חברות קשורות, במתן שירותי ניהול השקעות, ניהול קרנות נאמנות, ניהול קופות גמל, חיתום ובנקאות השקעות, ועל כן עשוי להיות לאפסילון ו/או לחברות בנות שלה ו/או לחברות קשורות שלה, ו/או לבעלי עניין במי מהחברות דלעיל ולקוחותיהם, מעת לעת, לפני פרסום סקירה זו, בזמן פרסומה או לאחר פרסומה, עניין אישי בניירות הערך ו/או בנכסים הפיננסיים המפורטים בסקירה, אם וככל שהם  מפורטים בה, לרבות כך שהם עשויים להחזיק, לקנות ו/או למכור אותם. שיווק השקעות ו/או סקירה זו אינם מהווים בשום צורה שהיא תחליף לשיווק השקעות המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. סקירה זו הנה למטרת מסירת מידע בלבד, ובשום אופן אין לראות בה חוות דעת, הצעה, המלצה או ייעוץ לרכישה ו/או החזקה ו/או מכירה של ניירות הערך ו/או הנכסים הפיננסים המתוארים בה. כמובן שהסקירה אינה מהווה תחליף למידע המופיע בתשקיפי ההנפקה של ני"ע ו/או הנכסים הרלוונטיים ו/או בדיווחים המיידים הרלוונטיים ורכישת הנכסים היא רק בהסתמך על התשקיף בתוקף במועד הרכישה והדיווחים המיידיים. הסקירה מתבססת על מידע אשר פורסם לכלל הציבור אשר אפסילון מניחה שהוא מהימן, וזאת מבלי שביצעה בדיקות עצמאיות לשם בירור מהימנות המידע. המופיע בסקירה זו אינו מתיימר להכיל את כל המידע הדרוש למשקיע כלשהו, וכן אינו מתיימר להוות ניתוח מלא של כל העובדות והפרטים המופיעים בו. הדעות המפורטות בסקירה עשויות להשתנות ללא כל מתן הודעה נוספת. סקירה זו הנה על דעת הכותב בלבד ומשקפת את הבנתו נכון ליום כתיבתה. אין לראות באמור לעיל התחייבות להשגת תשואה כלשהיא. אין בתשואות של נכסים פיננסיים (לרבות קרנות נאמנות) בעבר כדי להבטיח תשואות דומות בעתיד. אפסילון בית השקעות בע"מ, חברות בשליטתה, בעלי מניותיה ועובדיהן לא יהיו אחראים בכל צורה שהיא לנזק ו/או הפסד שייגרם משימוש בסקירה זו, אם ייגרמו, וכן אינם יכולים לערוב או להיות אחראים למהימנות המידע המפורט בסקירה זו. אפסילון אינה מתחייבת כי פעולה בהתאם לאמור בסקירה תניב רווח או תשואה מסוימת בידי המשתמש.

 

פגישה אישית
נציגנו יחזרו אליכם בהקדם האפשרי

120x600_stairs