התחזית הכלכלית : היה ממש קר

 

העניין הוא כזה. כשקר, מעדיפים להישאר בבית.  מדליקים חימום ומחכים עד שיתחמם. אם מדובר בטמפרטורות כל כך נמוכות שכמותן לא נמדדו כמה עשרות שנים והשלג נערם לגבהים רמים, אז בכלל לא עושים כלום. יושבים בבית, לא קונים כלום ומחכים. מי שעוד מחכה, אלו הם היצרנים.  מאחר והם לא קיבלו הזמנות חדשות (זה בגלל הקור שהשאיר את הצרכנים בבית), הם גם לא ייצרו.  השורות הנ"ל מהוות את ההסבר לירידות בשווקים בשבוע האחרון. הפעם האחרונה שנרשם תיקון בשווקים היה באמצע ספטמבר (בערך ארבעה אחוזים, גם כן תיקון) ומאז עלייה בקו כמעט ליניארי. 

 

במהלך התקופה הזו התפרסמו לא מעט נתונים שאכזבו שיכלו להוות את הזרז לתיקון באותה עת.  זה כידוע לא קרה. עכשיו, הנתון של הירידה במדד מנהלי הרכש וההמולה שהתרחשה בשווקים המתעוררים בשבוע שעבר היוו את העילה לירידות. תיקון, לא שינוי מגמה. את זה אנחנו למדים ממספר גורמים.  הראשון קשור לנתון של היקף ההזמנות החדשות. מאז 1980 (!) לא נרשמה ירידה כה חדה בהזמנות החדשות. כפי שניתן לראות בגרף המצורף, בינואר ירד מדד ההזמנות החדשות ב 13 נקודות לערך, מ 64 ל 51. הירידה החדה היוותה גם את הגורם המרכזי לירידה במדד הכולל של מנהלי הרכש.

 

6.2.14

 

הירידה החדה נעוצה בשני גורמים עיקריים. הראשון, נתוני שלושת החודשים הקודמים עוותו כלפי מעלה מסיבות טכניות שלא נכנס אליהן כעת.  הסיבה השנייה קשורה כאמור למזג האוויר. במידה ונחליק את התנודה החדה של שלושת החודשים האחרונים, נמצא שהמגמה היא עדיין חיובית. למעשה, הכלכלה האמריקאית מציגה צמיחה כבר 56 חודשים ברציפות והמגזר היצרני צומח שמונה חודשים ברציפות. שינוי מגמה ? לא, טיעון לתיקון ? כן.          בשבוע האחרון פורסם מדד מנהלי הרכש גם באירופה. באירופה אמנם קר, אבל פחות מאשר בארה"ב. המדד בינואר היה הגבוה ביותר ב 32 החודשים האחרונים.

 

6.2.14.2

 

אם בעבר הורגלנו לראות כמעט רק את הכלכלה הגרמנית מובילה את אירופה, הרי שעכשיו הצמיחה הייתה גם מנת חלקן של מדינות הפריפריה. בספרד נרשם מדד מנהלי הרכש הגבוה ביותר ב 45 החודשים האחרונים וביוון העפיל המדד הגבוהה מזה 65 חודשים.  למעשה, למעט צרפת שבה נרשמה התכווצות בפעילות היצרנית, כל מדינות אירופה רשמו צמיחה. השיפור בכלכלה האירופאית החל להיות מורגש גם בנטייה של היצרנים להגדיל את גיוס העובדים.

 

בפעם הראשונה מזה שנתיים, אירופה רשמה עלייה במספר מקומות העבודה שהיא ייצרה בשיעור החד ביותר מאז ספטמבר 2011. אפילו איטליה רשמה עלייה במספר משרות הייצור לרמה הגבוהה ביותר שנרשמה מזה כשלוש שנים ובזה הצטרפה לעלייה שנרשמה כמעט בכל מדינות היבשת.  התופעה הבולטת יותר מכל בנתוני מדד מנהלי הרכש שפורסמו השבוע בעולם, זו ההיפרדות במגמה בין העולם המפותח לעולם המתפתח. בעוד שמדינות העולם המפותח מאכלסות את רוב המקומות הראשונים מבין כל המדינות, הרי שהמדינות המתפתחות משתרכות מאחור. למעשה, שש מתוך תשע המדינות עם המדדים הנמוכים ביותר הן מבין המדינות המתפתחות. ההיפרדות שבעבר הלא רחוק כוונה לצמיחה המואצת בשווקים המתפתחים לעומת הצמיחה המתונה בשווקים המפותחים, שינתה כיוון.  בשל כך, התיק שלנו ממשיך להיות מוטה לעבר השווקים המפותחים, ארה"ב ואירופה.  בהמשך למה שנכתב לעיל, אנו רואים בירידות האחרונות הזדמנות ראויה לבחינה של הגדלת חשיפה לשווקים אלו.  אם עד לפני זמן קצר מאוד האמירה הרווחת בקרב המשקיעים הייתה שיש להחזיק במניות בשל המחסור באלטרנטיבה, הרי כעת לא רק שזו עדיין אלטרנטיבה, אלא שהיא אפילו זולה יותר.

 

בשבוע שעבר כתבנו שהשוק הישראלי עשוי לבלוט לטובה לאחר שישקע האבק מהסערה האחרונה בשווקים המתעוררים. ציינו שהנתונים הטובים של המשק הישראלי, כמו גם יציבותו בעת הימים התנודתיים בעת האחרונה עשויים להסב אליו את תשומת ליבם של המשקיעים הזרים. להלן מספר ציטוטים מתוך עבודה שפרסם השבוע "גולדמן זקס" על המשק הישראלי :

 

  • Israel’s debt-to-GDP ratio has fallen by more than 25pp over the past ten years on the back of consolidation programs, strong economic growth and fiscal discipline. In contrast, debt levels have increased sharply in many developed economies following the global financial crisis
  • expect the continued decline in the debt-to-GDP ratio to reduce the risk premium in Israeli bonds, and this should support the long end of the curve.
  • Higher US Treasury yields is a key (external) risk to emerging market fixed income markets. But the Israeli market should be less sensitive to rising US yields, relative to other markets, owing to its low level of external debt, its current account surplus and the low foreign participation rate in the government bond market
  • The Israeli government has a fairly good track record in terms of hitting the government budget target

על כך נאמר, מה שרואים מכאן, לא רואים משם. אנחנו נוסיף, מה שרואים משם, לא רואים מכאן.

 


  

IDAN

  נכתב על ידי עידן אזולאי 
  מנהל השקעות ראשי
   אפסילון בית השקעות

 

 


 

 

עידן אזולאי הנו מנהל ההשקעות הראשי בבית ההשקעות אפסילון בית השקעות בע"מ. חברת אפסילון, הנמנית על קבוצת IDB אחזקות בע"מ, מבהירה כי היא עוסקת במישרין ו/או בעקיפין באמצעות חברות בנות ו/או חברות קשורות, במתן שירותי ניהול השקעות, ניהול קרנות נאמנות, ניהול קופות גמל, חיתום ובנקאות השקעות, ועל כן עשוי להיות לאפסילון ו/או לחברות בנות שלה ו/או לחברות קשורות שלה, ו/או לבעלי עניין במי מהחברות דלעיל ולקוחותיהם, מעת לעת, לפני פרסום סקירה זו, בזמן פרסומה או לאחר פרסומה, עניין אישי בניירות הערך ו/או בנכסים הפיננסיים המפורטים בסקירה, אם וככל שהם  מפורטים בה, לרבות כך שהם עשויים להחזיק, לקנות ו/או למכור אותם. שיווק השקעות ו/או סקירה זו אינם מהווים בשום צורה שהיא תחליף לשיווק השקעות המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. סקירה זו הנה למטרת מסירת מידע בלבד, ובשום אופן אין לראות בה חוות דעת, הצעה, המלצה או ייעוץ לרכישה ו/או החזקה ו/או מכירה של ניירות הערך ו/או הנכסים הפיננסים המתוארים בה. כמובן שהסקירה אינה מהווה תחליף למידע המופיע בתשקיפי ההנפקה של ני"ע ו/או הנכסים הרלוונטיים ו/או בדיווחים המיידים הרלוונטיים ורכישת הנכסים היא רק בהסתמך על התשקיף בתוקף במועד הרכישה והדיווחים המיידיים. הסקירה מתבססת על מידע אשר פורסם לכלל הציבור אשר אפסילון מניחה שהוא מהימן, וזאת מבלי שביצעה בדיקות עצמאיות לשם בירור מהימנות המידע. המופיע בסקירה זו אינו מתיימר להכיל את כל המידע הדרוש למשקיע כלשהו, וכן אינו מתיימר להוות ניתוח מלא של כל העובדות והפרטים המופיעים בו. הדעות המפורטות בסקירה עשויות להשתנות ללא כל מתן הודעה נוספת. סקירה זו הנה על דעת הכותב בלבד ומשקפת את הבנתו נכון ליום כתיבתה. אין לראות באמור לעיל התחייבות להשגת תשואה כלשהיא. אין בתשואות של נכסים פיננסיים (לרבות קרנות נאמנות) בעבר כדי להבטיח תשואות דומות בעתיד. אפסילון בית השקעות בע"מ, חברות בשליטתה, בעלי מניותיה ועובדיהן לא יהיו אחראים בכל צורה שהיא לנזק ו/או הפסד שייגרם משימוש בסקירה זו, אם ייגרמו, וכן אינם יכולים לערוב או להיות אחראים למהימנות המידע המפורט בסקירה זו. אפסילון אינה מתחייבת כי פעולה בהתאם לאמור בסקירה תניב רווח או תשואה מסוימת בידי המשתמש.

 

פגישה אישית
נציגנו יחזרו אליכם בהקדם האפשרי

120x600_stairs