לא להתפזר, להתרכז

 

האלמנט המשותף לתחזיות לשנת 2014 שמתפרסמות בימים אלו הוא שעל מנת להשיא תשואה בשנה הבאה, יש להגדיל את הסיכון.  הריבית הנמוכה והתשואות האפסיות (בחלקן שליליות) של האפיקים הסולידיים מובילים משקיעים רבים למסקנה שאין דרך אחרת מלבד הקצאת חלק גדול יותר של תיק ההשקעות לטובת האפיק המנייתי.  כך הופכות להן המניות למצרך מבוקש כקבוצה.  אלא שהמציאות כרגיל מורכבת יותר. הטיעון לפיו יש להגדיל את הרכיב המנייתי "רק בגלל שאין היכן לשים את הכסף" מהווה טיעון חלש. חלש מאוד. יש זמנים בהם מניות אכן נעות כמעט כקבוצה אחת ויש זמנים אחרים.  בדרך כלל, האפיק המנייתי יעלה באופן רוחבי בתקופה שלאחר משברים קשים, דוגמת זה שחווינו ב 2008. מפלס הפחד שעלה על גדותיו באותה עת, גרם למשקיעים להיפטר מהמניות באופן גורף, מה שיצר רמת מחירים אטרקטיבית מאוד בכל פינה באפיק המנייתי. אלא שזה היה עד עכשיו.  כפי שכתבנו לפני כמה שבועות, אנו סבורים שבשנה הבאה תידרש מידה רבה של סלקטיביות על מנת להכות את השוק.

 

  הגרף המצורף מטה לקוח מסקירה של מורגן סטנלי אשר ממחישה את הנקודה הזו.  הגרף מתאר את השונות בערכי המניות בשוק האמריקאי.  זאת אומרת, כאשר הגרף נמצא ברמה נמוכה (שהיא רמתו הנוכחית), המניות נסחרות בשווי יחסי דומה.  דהיינו, יש לבצע בחירה סלקטיבית בין המניות ולנסות למצוא את אלו שנסחרות עדיין בשווי חסר לעומת חברותיהן לקבוצה, או לחילופין יש למצוא את החברות שיציגו רווחיות גבוהה ביחס לשאר.

 

1

 

המשמעות המעשית של הדברים הללו היא שסיכון השוק שהיה הסיכון הדומיננטי בשנים האחרונות מפנה את מקומו חטובת הסיכון הנקודתי שקשור בחברות הבודדות.  המסקנה אם כך היא כפולה.  הראשונה, כנראה שאחזקה במדדים תהיה האסטרטגיה הפחות המועדפת בשנה הבאה, מאחר וקיימת סבירות רבה לכך שתהיה שונות גבוהה בביצועי המניות אשר מרכיבות את המדדים.  המסקנה השנייה שהיא נגזרת של הראשונה, קשורה בפיזור של התיק.

 

  אם השקעה בניירות בודדים עדיפה על אחזקה של מדדים, מן הסתם גם הפיזור של התיק יקטן.  ברור אם כן, שגם הסיכון של התיק יעלה מאחר והמניות תהיינה צריכות להיות מוחזקות במינונים יחסית גבוהים ביחס למשקלן במדדים. לפיכך, תיקי המניות שלנו יהיו ממוקדים יותר במניות/סקטורים ותת סקטורים ספציפיים שיענו על הפרמטרים הנ"ל.

 

המקרה המוזר שבו חריגה מהמסגרת היא ראויה

 

רבות דובר על כך שביטול העלאת שיעור מס הכנסה עלול לגרום לאי עמידה ביעדי הגרעון בשנת 2015. ההנחה היא שהממשלה תיאלץ לבצע קיצוץ נוסף בהוצאותיה על מנת לעמוד ביעד הגרעון השאפתני של 2.5% שמהווה נקודת ציון בדרך ליעד של 1.5% ב 2019.  בנק ישראל מתייחס לנקודה הזו בסקירה שפרסם השבוע שמתארת את ההתפתחויות הכלכליות במשק בין אפריל לספטמבר.

 

  הבנק מציין את ההשפעה שתהיה למדיניות הזו על ההוצאה הציבורית שאמורה לרדת כדי לעמוד ביעדים.  אלא שנדמה שהבנק המרכזי מפספס מעט נקודה שקשורה יותר בציבור ופחות בהוצאה הציבורית והשפעתה על איתנותו הפיסקלית של המשק.  הגרף למטה שמתאר את המשקל שמהווה ההוצאה הציבורית מהתוצר לקוח מהסקירה של בנק ישראל.  כפי שניתן לראות, ישראל מדורגת במקום נמוך מאוד ביחס לחברותיה בארגון ה OECD ומקדימה רק את דרום קוריאה.  שיעור ההוצאה הציבורית בישראל עומד על 30.8% לעמת הממוצע בארגון של 42.8%.

 

2

 

המשמעות היא שתרומת הממשלה לרווחת הציבור בישראל נמוכה מאוד ביחס למדינות המפותחות בעולם.  כמובן שלזה יש להוסיף סייג מהותי מאחר וההוצאה הביטחונית בישראל גבוהה באופן משמעותי לעומת שאר המדינות, מה שמקטין את סך המשאבים שיכולים להיות מוקצים לשימושים חברתיים.  עם זאת, עדיין הצריכה הציבורית היא נמוכה מאוד.  בנק ישראל קובע בסקירתו כי על מנת שהממשלה תעמוד ביעדי הגרעון בשנים הבאות, עליה להטיל מיסים נוספים החל מ 2015 או ל...קצץ את ההוצאה האזרחית.  לגבי העלאת מיסים, ישראל אכן מדורגת יחסית נמוך מבחינת שיעורי המיסוי הפרטיים בין מדינות ה OECD.  אלא שהבעיה אינה טמונה בהעלאת שיעורי המיסוי, אלא איזה שימוש נעשה בתקבולי המס.

 

  הניסיון של מדינות רבות בעולם (כמו בסקנדינביה למשל) מראה שמס גבוה יתקבל ב"הבנה" בתנאי שהאזרח גם ירגיש שהוא מקבל תמורה ראויה.  אולם הנקודה שאותה נבקש להדגיש קשורה דווקא בהמלצה של בנק ישראל להקטין את ההוצאה האזרחית.  המשבר הפיננסי הקשה של השנים האחרונות לימד אותנו שיעור מאלף במקרו כלכלה, התיאוריות לא תמיד מתממשות במציאות.  ובהתייחס לקיצוץ המוצע, העובדה שהממשלה החליטה על יעד גרעון מסוים בעתיד הרחוק אינה אומרת שאם התוואי שנקבע ישונה, מצבו של המשק יתערער. האמצעים לא בהכרח מקדשים את המטרה.  בעשר השנים האחרונות מצבו של המשק הישראלי השתפר באופן דרמטי לאחר שבתחילת העשור הקודם ננקטו צעדים פיסקליים מרחיקי לכת.  לצעדים אלו היה גם מחיר שנגבה בעיקר משכבות הביניים ואלו שמתחתיהן. כמובן שמדיניות פיסקלית מרסנת תמשיך ותפגע בשכבות אלו גם הפעם.

 

  השאיפה להקטנת החוב הלאומי על מנת שבעתיד משאבים רבים יותר יוקצו לטובת שימושים ראויים ולא לטובת תשלומי ריבית היא חשובה ביותר.  אלא שדווקא בתקופה בה התחזית היא לירידה בשיעורי הצמיחה, ראוי לשקול לקיחת פסק זמן במרוץ להשגת יעד הגרעון ולנקוט במדיניות אנטי מחזורית. החשש מפני חזרה לרמת חוב לאומי גבוה אינה במקומה מאחר ורמת הריבית הנוכחית מאפשרת לממשלה לגייס חוב בעלות נמוכה מאוד, מה שלא יגרום להעלאת היחס של תשלומי הריבית מסך התקציב. נכון לעכשיו, נראה כי זו הדרך האפקטיבית והזולה ביותר שבה יכולה לנקוט הממשלה כדי להזרים דם חדש למשק המקומי. 

 

 

 

נכתב ע"י עידן אזולאי

 

להורדת הסקירה כקובץ

 

 

 

עידן אזולאי הנו מנהל ההשקעות הראשי בבית ההשקעות אפסילון בית השקעות בע"מ. חברת אפסילון, הנמנית על קבוצת IDB אחזקות בע"מ, מבהירה כי היא עוסקת במישרין ו/או בעקיפין באמצעות חברות בנות ו/או חברות קשורות, במתן שירותי ניהול השקעות, ניהול קרנות נאמנות, ניהול קופות גמל, חיתום ובנקאות השקעות, ועל כן עשוי להיות לאפסילון ו/או לחברות בנות שלה ו/או לחברות קשורות שלה, ו/או לבעלי עניין במי מהחברות דלעיל ולקוחותיהם, מעת לעת, לפני פרסום סקירה זו, בזמן פרסומה או לאחר פרסומה, עניין אישי בניירות הערך ו/או בנכסים הפיננסיים המפורטים בסקירה, אם וככל שהם  מפורטים בה, לרבות כך שהם עשויים להחזיק, לקנות ו/או למכור אותם. שיווק השקעות ו/או סקירה זו אינם מהווים בשום צורה שהיא תחליף לשיווק השקעות המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. סקירה זו הנה למטרת מסירת מידע בלבד, ובשום אופן אין לראות בה חוות דעת, הצעה, המלצה או ייעוץ לרכישה ו/או החזקה ו/או מכירה של ניירות הערך ו/או הנכסים הפיננסים המתוארים בה. כמובן שהסקירה אינה מהווה תחליף למידע המופיע בתשקיפי ההנפקה של ני"ע ו/או הנכסים הרלוונטיים ו/או בדיווחים המיידים הרלוונטיים ורכישת הנכסים היא רק בהסתמך על התשקיף בתוקף במועד הרכישה והדיווחים המיידיים. הסקירה מתבססת על מידע אשר פורסם לכלל הציבור אשר אפסילון מניחה שהוא מהימן, וזאת מבלי שביצעה בדיקות עצמאיות לשם בירור מהימנות המידע. המופיע בסקירה זו אינו מתיימר להכיל את כל המידע הדרוש למשקיע כלשהו, וכן אינו מתיימר להוות ניתוח מלא של כל העובדות והפרטים המופיעים בו. הדעות המפורטות בסקירה עשויות להשתנות ללא כל מתן הודעה נוספת. סקירה זו הנה על דעת הכותב בלבד ומשקפת את הבנתו נכון ליום כתיבתה. אין לראות באמור לעיל התחייבות להשגת תשואה כלשהיא. אין בתשואות של נכסים פיננסיים (לרבות קרנות נאמנות) בעבר כדי להבטיח תשואות דומות בעתיד. אפסילון בית השקעות בע"מ, חברות בשליטתה, בעלי מניותיה ועובדיהן לא יהיו אחראים בכל צורה שהיא לנזק ו/או הפסד שייגרם משימוש בסקירה זו, אם ייגרמו, וכן אינם יכולים לערוב או להיות אחראים למהימנות המידע המפורט בסקירה זו. אפסילון אינה מתחייבת כי פעולה בהתאם לאמור בסקירה תניב רווח או תשואה מסוימת בידי המשתמש.

 


 

פגישה אישית
נציגנו יחזרו אליכם בהקדם האפשרי

120x600_stairs