לקנות דולרים זה כל כך ניינטיז

 

זה היה צפוי. היה די ברור שככל שהשקל יתחזק, יתחילו להעלות מן האוב כל מיני רעיונות ישנים לטיפול במצב.  טקטיקות שננקטו לפני עשרים ושלושים שנים.  אלא שאז הכלכלה הגלובלית היתה במצב שונה, שלא לדבר על המשק המקומי ששינה פניו כליל.  אחד הרעיונות שמועלים כיום הוא לחדש את רצועת הניוד ו/או ליצור שער רצפה לדולר.  אלא שמה שהיה טוב אז (וגם על זה אפשר להתווכח), כבר לא כל כך טוב היום.  יצירת שער רצפה תזמין מיידית את עדרי הספקולנטים שיתחילו למכור דולרים מתוך ידיעה שבנק ישראל (שידוע גם בשמו, הבנק הדולרי של ישראל) ייאלץ לקנות ולהעמיס עוד ערימות של דולרים על ההר הקיים. במהלך השנה האחרונה הצבענו על כך שכללי המשחק של המשק המקומי השתנו בגלל תגליות הגז. אלו האחרונות, משפיעות על החשבונאות הלאומית, עלויות האנרגיה ועל שער החליפין.  בנק ישראל סבר שאם הוא "ינקה" את עודף הדולרים שיצטבר בשוק בשל הקיטון החד ביבוא של דלקים, הוא יצליח לנטרל את השפעת הגז על שער החליפין של השקל. מה שלא קרה.  העובדה היא שלמרות המשך מעורבותו של הבנק בשוק המט"ח, השקל התחזק השנה לעומת הדולר ב 6.5%.  אם כך קרה, למה ששימוש באותה אסטרטגיה בווריאציה שונה יניב תוצאות שונות ? הפרחת בלוני הניסוי על "שימוש בכלי יום הדין" בשוק המטבע לא עושה רושם רב על הסוחרים מהטעם הפשוט שהם יודעים, אולי טוב מכולם, עד כמה מוגבל כוחו של הבנק המרכזי בהשפעה ארוכת טווח על המטבע. 

 

לא להתפזר, להתרכז  - על מנת להשיא תשואה בשנה הבאה, יש להגדיל את הסיכון

 

כמובן שנוצרת בעיה אקוטית למשק בשל חלקו הרב של היצוא מהתוצר.  הבעיה למרבה הצער, אינה מגיעה רק מהשקל החלש, כי אם גם מכך שתנאי הסחר של המשק הישראלי הורעו בשנה האחרונה.  מדד תנאי הסחר ירד ברבעון האחרון ב 2.1%.  במילים אחרות, נפתח פער לטובת המחיר של מוצרי היבוא לעומת מחירי היצוא.  היינו, גם אם שער החליפין של השקל היה נותר השנה ללא שינוי, מצבם של היצואנים היה מורע, למעט ענף ההיי טק שכפי שניתן לראות מהגרף שמצורף, תנאי הסחר שלו דווקא השתפרו.

 

 

29.12.1

 

 

 

 

בקיצור, בכל היבט שהוא, היצוא הישראלי נמצא בבעיה. אלא שאם קברניטי הכלכלה ימשיכו להשתמש באותם כלים, תתקבל אותה תוצאה.  רק נזכיר שמדיניות רכישת הדולרים כרוכה בעלויות מימון לא מבוטלות שכמובן ויאמירו במידה ולא יחול שינוי תפישתי.

 

מה זה שינוי תפישתי? למשל, הטבות מיסוי מסוימות ליצואנים באופן כזה שיאפשר להם להישאר תחרותיים מול עמיתיהם מחו"ל.  לשם הדוגמה, ניתן להתיר ליצואנים לבצע פחת מואץ על השקעות מסוג מסויים, להעניק הטבות על העסקת עובדים בהקשר של מתן פטור ממס מעסיקים / ביטוח לאומי לפרק זמן מסוים.  אפשר לעשות הרבה, רק אסור לעשות דבר אחד: לדפוק את הראש בקיר ולהמשיך לקנות דולרים.  זה לא יעיל, זה עולה לנו וזה יעלה לנו יותר אם זה יימשך. הדחיפות בנקיטת צעדים אינה נובעת רק מהשחיקה במחירים שנגרמת כתוצאה מאלמנטים סביבתיים, אלא גם מכך שמספר הולך וגדל של נתונים מראה שההתאוששות של הכלכלה העולמית (בעיקר של ארה"ב) תופסת תאוצה, ועל כן יש להעניק ליצואנים את התנאים להתמודדות שווה מול מתחריהם מחו"ל.  הגרף המצורף למטה מתאר את השינוי השנתי בהזמנות למוצרי השקעה בארה"ב שעלו בשיעור החד ביותר מאז 2010.  הנתון מהווה נתון כלכלי מקדים, ומחזק את דעתנו לגבי האצת הצמיחה בארה"ב בשנה הבאה.

 

29.12.2

 

 

זהו רק אינדיקטור אחד מיני רבים שממחיש עד כמה דחופה ונחוצה פעולה לעידוד היצוא הישראלי.

 

בין אם תינקט פעולה ובין אם לאו, למצב שנוצר יש שתי השלכות מקרו עיקריות.  הראשונה קשורה לריבית.  כל עוד השקל מפגין עוצמה רבה כל כך, הסיכוי להעלאת ריבית נמוך ביותר.  האמירה הזו נכונה גם במידה ותחזיות הקונצנזוס "יתבדו" והמשק יצמח במידה ניכרת לצד עלייה מעבר לאינפלציה הצפויה.  העלאת ריבית, גם אם במידה קטנה, עלולה להמשיך ולחזק את השקל.

ההשלכה השנייה היא נגזרת של הראשונה.  מידת החופש של המדיניות המוניטרית היא נמוכה ביותר בשל השקל החזק מצד אחד ובשל מחירי הדירות מנגד.  כפי שכתבנו לפני מספר שבועות, אנו סבורים שהדבר יגרום לכך שהריבית תיוותר במקומה לזמן רב.  לכך יש כמובן השלכות מבחינת קביעת מדיניות ההשקעות באפיק הסולידי בשנה הבאה.  אנו סבורים שגם אם התשואה בארה"ב תמשיך לזחול כלפי מעלה (סיכוי נמוך לעלייה משמעותית בשל ההתחייבות להותיר את הריבית לטווח קצר ללא שינוי), התשואות בשוק האג"ח הישראלי לא יעלו.  זה יתמוך בטווחים הארוכים, וכנגזרת מכך גם באגרות החוב הקונצרניות.

 

אנו ממשיכים להחזיק בחשיפה גבוהה לאפיק הקונצרני, כאשר ניצלנו בימים האחרונים את פתיחת המרווחים הקלה להגדלת האחזקה.  במקביל, המח"מ בתיק השקלי והצמוד עומד בטווח שבין ארבע לחמש שנים.

 

 נכתב על ידי עידן אזולאי - מנהל השקעות ראשי

אפסילון בית השקעות

 

להורדת הסקירה כקובץ PDF

 

אולי יעניין אותך :

לא להתפזר, להתרכז - על מנת להשיא תשואה בשנה הבאה, יש להגדיל את הסיכון

 

 

 

עידן אזולאי הנו מנהל ההשקעות הראשי בבית ההשקעות אפסילון בית השקעות בע"מ. חברת אפסילון, הנמנית על קבוצתIDBאחזקות בע"מ, מבהירה כי היא עוסקת במישרין ו/או בעקיפין באמצעות חברות בנות ו/או חברות קשורות, במתן שירותי ניהול השקעות, ניהול קרנות נאמנות, ניהול קופות גמל, חיתום ובנקאות השקעות, ועל כן עשוי להיות לאפסילון ו/או לחברות בנות שלה ו/או לחברות קשורות שלה, ו/או לבעלי עניין במי מהחברות דלעיל ולקוחותיהם, מעת לעת, לפני פרסום סקירה זו, בזמן פרסומה או לאחר פרסומה, עניין אישי בניירות הערך ו/או בנכסים הפיננסיים המפורטים בסקירה, אם וככל שהם מפורטים בה, לרבות כך שהם עשויים להחזיק, לקנות ו/או למכור אותם. שיווק השקעות ו/או סקירה זו אינם מהווים בשום צורה שהיא תחליף לשיווק השקעות המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. סקירה זו הנה למטרת מסירת מידע בלבד, ובשום אופן אין לראות בה חוות דעת, הצעה, המלצה או ייעוץ לרכישה ו/או החזקה ו/או מכירה של ניירות הערך ו/או הנכסים הפיננסים המתוארים בה. כמובן שהסקירה אינה מהווה תחליף למידע המופיע בתשקיפי ההנפקה של ני"ע ו/או הנכסים הרלוונטיים ו/או בדיווחים המיידים הרלוונטיים ורכישת הנכסים היא רק בהסתמך על התשקיף בתוקף במועד הרכישה והדיווחים המיידיים. הסקירה מתבססת על מידע אשר פורסם לכלל הציבור אשר אפסילון מניחה שהוא מהימן, וזאת מבלי שביצעה בדיקות עצמאיות לשם בירור מהימנות המידע. המופיע בסקירה זו אינו מתיימר להכיל את כל המידע הדרוש למשקיע כלשהו, וכן אינו מתיימר להוות ניתוח מלא של כל העובדות והפרטים המופיעים בו. הדעות המפורטות בסקירה עשויות להשתנות ללא כל מתן הודעה נוספת. סקירה זו הנה על דעת הכותב בלבד ומשקפת את הבנתו נכון ליום כתיבתה. אין לראות באמור לעיל התחייבות להשגת תשואה כלשהיא. אין בתשואות של נכסים פיננסיים (לרבות קרנות נאמנות) בעבר כדי להבטיח תשואות דומות בעתיד. אפסילון בית השקעות בע"מ, חברות בשליטתה, בעלי מניותיה ועובדיהן לא יהיו אחראים בכל צורה שהיא לנזק ו/או הפסד שייגרם משימוש בסקירה זו, אם ייגרמו, וכן אינם יכולים לערוב או להיות אחראים למהימנות המידע המפורט בסקירה זו. אפסילון אינה מתחייבת כי פעולה בהתאם לאמור בסקירה תניב רווח או תשואה מסוימת בידי המשתמש.

 

 

 

 

פגישה אישית
נציגנו יחזרו אליכם בהקדם האפשרי

120x600_stairs