קרנות נאמנות - אפסילון ניהול קרנות נאמנות (1991) בע"מ

אפסילון הינה אחת מחברות ניהול קרנות הנאמנות הותיקות בישראל. החברה מנהלת כיום קרנות נאמנות בהיקף כספי של מילארדי שקלים. קרנות הנאמנות של אפסילון מציעות פתרונות השקעה במגוון רחב של אפיקים כגון: קרנות נאמנות אג"חיות ומנייתיות בארץ ובחו"ל

 

את קרנות הנאמנות של אפסילון ניתן לרכוש בכל אחד מסניפי הבנקים בישראל.

 

קרנות נאמנות המשקיעות בשוק ההון הישראלי (קרנות נאמנות המתמחות במניות, באג"ח, במט"ח או בשקלים) ניתן לרכוש בימים א' עד השעה 15:00,ב-ה עד השעה 16:00 קרנות נאמנות המשקיעות מעל 10% מנכסיהן בשווקי ההון העולמיים (קרנות המתמחות במניות או באג"ח) ניתן לרכוש בימים ב'-ה' (ימים בהם מתקיים מסחר הן בחו"ל והן בישראל).

 

 

שירותים מיוחדים ליועצי השקעות 

 

סיקור ממוקד:

שירות שבועי ליועצי השקעות. סיקור קצר ותמציתי של המתרחש בשווקים, מניות ואג"ח מעניינים הישר "משולחן הניתוחים" של האנליסטים, ממחלקת המחקר שלנו.

ניתן להצטרף לשירות אצל כל אחד מצוות השיווק. 

דסק קשרי יועצים:

קו ישיר וזמין ליועצי ההשקעות בכל שאלה בנוגע לקרנות הנאמנות שלנו 

050-5150516

 

מדיניות ההצבעה של מנהל הקרן באסיפות מחזיקים

 

 


תקנות השקעות משותפות בנאמנות (סיווג קרנות לצורך פרסום) תשס"ח 2007

 

"דרגת חשיפה מרבית למניות" -

ערך המבטא את שיעור החשיפה המרבי של הקרן למניות, בערכו המוחלט,

לפי מדיניות ההשקעות של הקרן, לפי הפירוט הבא :

0 - ללא חשיפה,

1- עד 10 אחוזים,

2 - עד 30 אחוזים,

3 - עד 50 אחוזים,

4 - עד 120 אחוזים,

5 - עד 200 אחוזים,

6 - מעל 200 אחוזים.

 

"דרגת חשיפה מרבית למטבע חוץ" -

ערך המבטא את שיעור החשיפה המרבי של הקרן למטבע חוץ, בערכו המוחלט,

לפי מדיניות ההשקעות של הקרן, לפי הפירוט הבא :

0 - ללא חשיפה,

A - עד 10 אחוזים,

B - עד 30 אחוזים,

C - עד 50 אחוזים,

D - עד 120 אחוזים,

E - עד 200 אחוזים,

F - מעל 200 אחוזים.

 

"מידת החשיפה" -

שווי נכס המוחזק בקרן, בצירוף שווי הנכסים וההתחייבויות שהפעילות בנגזרים על אותו נכס שקולה להם, הנקבע בדרך המקובלת למדידתו.

 

"שיעור חשיפה"-

מידת חשיפה מהשווי הנקי של נכסי הקרן.

 

"!" -

סימן הקריאה "(!)" בשם הקרן משמעו כי על פי מדיניות ההשקעות של הקרן,

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח שאינה מדורגת בדירוג השקעה

[איגרת חוב קונצרנית ו/או אג"ח, שהנפיקה מדינה שאינה מדינת ישראל,

בדירוג נמוך מ (BBB), או דירוג מקביל לו, או שאינה מדורגת כלל]

בשיעור העולה על שיעור החשיפה המרבי של הקרן למניות,

כאמור בפרופיל החשיפה של הקרן.

 

אין לראות באמור לעיל התחייבות של מנהל הקרן להשגת תשואה כלשהיא. אין בתשואות הקרנות בעבר כדי להבטיח תשואות דומות בעתיד. אין באמור כדי להוות תחליף לייעוץ השקעות בידי יועץ השקעות בעל רשיון על פי דין המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. אין באמור לעיל כדי להוות הצעה לרכישת יחידות בקרנות. רכישת היחידות בקרנות היא רק בהסתמך על תשקיף הקרנות בתוקף מועד הרכישה והדיווחים המיידיים.

 

 **נתוני המסחר שבגרף מתייחסים לערכי הפדיון של הקרן בתאריכים המופיעים.

 

פגישה אישית
נציגנו יחזרו אליכם בהקדם האפשרי

120x600_stairs