הקרנות שלנו

אפסילון הינה אחת מחברות ניהול קרנות הנאמנות הותיקות בישראל. החברה מנהלת כיום קרנות נאמנות בהיקף כספי של מילארדי שקלים. קרנות הנאמנות של אפסילון מציעות פתרונות השקעה במגוון רחב של אפיקים כגון: קרנות נאמנות אג"חיות ומנייתיות בארץ ובחו"ל

תקנות השקעות משותפות בנאמנות (סיווג קרנות לצורך פרסום) תשס"ח 2007

 

" דרגת חשיפה מרבית למניות " -

ערך המבטא את שיעור החשיפה המרבי של הקרן למניות, בערכו המוחלט,

לפי מדיניות ההשקעות של הקרן, לפי הפירוט הבא :

 

0 - ללא חשיפה,

1 - עד 10 אחוזים,

2 - עד 30 אחוזים,

3 - עד 50 אחוזים,

4 - עד 120 אחוזים,

5 - עד 200 אחוזים,

6 - מעל 200 אחוזים.

 

" דרגת חשיפה מרבית למטבע חוץ " -

ערך המבטא את שיעור החשיפה המרבי של הקרן למטבע חוץ, בערכו המוחלט,

לפי מדיניות ההשקעות של הקרן, לפי הפירוט הבא :

 

0 - ללא חשיפה,

A - עד 10 אחוזים,

B - עד 30 אחוזים,

C - עד 50 אחוזים,

D - עד 120 אחוזים,

E - עד 200 אחוזים,

F - מעל 200 אחוזים.

 

" ! " -

סימן הקריאה "(!)" בשם הקרן משמעו כי על פי מדיניות ההשקעות של הקרן,

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח שאינה מדורגת בדירוג השקעה

[איגרת חוב קונצרנית ו/או אג"ח, שהנפיקה מדינה שאינה מדינת ישראל,

בדירוג נמוך מ (BBB), או דירוג מקביל לו, או שאינה מדורגת כלל]

בשיעור העולה על שיעור החשיפה המרבי של הקרן למניות,

כאמור בפרופיל החשיפה של הקרן.

 

" מידת החשיפה " -

שווי נכס המוחזק בקרן, בצירוף שווי הנכסים וההתחייבויות שהפעילות בנגזרים על אותו נכס שקולה להם, הנקבע בדרך המקובלת למדידתו.

 

" שיעור חשיפה "-

מידת חשיפה מהשווי הנקי של נכסי הקרן.

 

 

אין לראות באמור לעיל התחייבות של מנהל הקרן להשגת תשואה כלשהיא. אין בתשואות הקרנות בעבר כדי להבטיח תשואות דומות בעתיד. אין באמור כדי להוות תחליף לייעוץ השקעות בידי יועץ השקעות בעל רשיון על פי דין המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. אין באמור לעיל כדי להוות הצעה לרכישת יחידות בקרנות. רכישת היחידות בקרנות היא רק בהסתמך על תשקיף הקרנות בתוקף מועד הרכישה והדיווחים המיידיים.

פגישה אישית
נציגנו יחזרו אליכם בהקדם האפשרי

120x600_stairs