חברי דירקטוריון:
  • רו"ח ליאור אביאני - יו"ר דירקטוריון
  • בינה רזינובסקי - דח"צ
  • אורי גלאי - דח"צ
  • רביב כרמי - מנכ"ל ודירקטור
  • זאב קורן - דירקטור
 

אפסילון ניהול תיקי השקעות בע"מ


טלפון
6858*
כתובת
רחוב איינשטיין 40, מגדל קניון רמת אביב
תל אביב. 6910203

 
טלפון
6858*
כתובת
רחוב איינשטיין 40, מגדל קניון רמת אביב
תל אביב. 6910203