צחי באגר


מנהל הנפקות
מר באגר הינו מנהל הנפקות באפסילון חיתום והנפקות משנת 2016, לפני תפקידו בחברה שימש כעוזר חשב בפסגות קרנות נאמנות. לפני כן, שימש כסניור בפירמת רו"ח Ernst& Young במחלקת שוק ההון.

צחי הינו רואה חשבון מוסמך בעל תואר ראשון במנהל עסקים וחשבונאות, ותואר שני במנהל עסקים בהתמחות במימון וניהול לרואה חשבון מהמסלול האקדמי המכללה למנהל.

פרטי התקשרות
טלפון  03-7450515
פקס  073-2112290
מייל  hitum@epsilon.co.il

טלפון
6858*
כתובת
רחוב איינשטיין 40, מגדל קניון רמת אביב
תל אביב. 6910203

 
טלפון
6858*
כתובת
רחוב איינשטיין 40, מגדל קניון רמת אביב
תל אביב. 6910203