• ארי ברונשטיין - יו"ר דירקטוריון
  • ניקולס בנדרסקי - דירקטור
  • שמואל פרנקל  - דירקטור
  • רו"ח ליאור אביאני - דירקטור

חברי הדירקטוריון 


טלפון
6858*
כתובת
רחוב איינשטיין 40, מגדל קניון רמת אביב
תל אביב. 6910203

 
טלפון
6858*
כתובת
רחוב איינשטיין 40, מגדל קניון רמת אביב
תל אביב. 6910203