קופת גמל בניהול אישי IRA


אפסילון משיקה מוצר חדש - קופת גמל בניהול אישי IRA
 

מהי קופת גמל בניהול אישי - IRA
קופת גמל בניהול אישי (IRA - Individual Retirement Account) מאפשרת לבעלי קופות גמל לנהל את כספי החיסכון במסגרת של תיק השקעות. אפיק ה-IRA הינו מוצר מתקדם וחדשני בעולם המאפשר ללקוח להמשיך את ההשקעה בקופת הגמל בליווי צמוד של מנהל תיקים ובשקיפות מלאה בעת שהכספים נמצאים עדיין במסגרת קופת הגמל.
במסגרת ה-IRA מנוהלים כספי החיסכון כתיק השקעות בחברת אפסילון תחת הפיקוח של רשות ניירות ערך ומנוהלת כקופת גמל בשיתוף-פעולה (HOSTING) עם בית ההשקעות הדס ארזים תחת הפיקוח של משרד האוצר.
 

אילו כספים ניתן לנהל ב- IRA
רשאי להצטרף לקופת גמל בניהול אישי בעל קופת גמל נזילה במעמד עצמאי.
לקרן השתלמות רשאי להצטרף כל עמית בין שהוא שכיר ובין שהוא עצמאי, בין שכספיו נזילים ובין שלא.
כספי קופה בניהול אישי ניתנים להשקעה רק בני"ע סחירים, בפיקדונות ובקרנות נאמנות, בישראל ובמדינת חוץ מאושרת.
אסורה ההשקעה במוצרים מובנים. אסורה ההשקעה באופציות למעט אופציות מכר בלבד ושוויון לא יעלה על 5% מהכספים שצבר העמית בקופה.
כל הדיווחים והפעולות בחשבון החוסך (הפקדות, משיכות וכדומה) מבוצעות ע"י החברה המנהלת כפי שנעשה בכל קופת גמל אחרת.
כל עמית הזכאי להצטרף לקופה או לקרן רשאי להעביר אליה כספים מכל קופה או קרן בהתאמה.
 

יתרונות החיסכון באמצעות IRA
התאמה מרבית של תמהיל ההשקעות בהתאם לצורכי הלקוח.
שמירה על הוותק, הזכויות וההטבות הניתנות בקופת הגמל ובקרן ההשתלמות.
הלקוח הינו שותף פעיל בבחירת מסלול ההשקעה.
יכולת תגובה וביצוע שינויים מהירה במדיניות ההשקעה, בהתאם למצב השווקים  והתאמת תיק ההשקעות.
עמלות נמוכות בגין פעולות בניירות ערך.
שקיפות מלאה של ההשקעה.
 

דיווחים בשקיפות מלאה
מנהל ההשקעות עומד לרשותך בכל עת ויזום עמך שיחות עדכון מעת לעת.
צפייה בהרכב הקופה באתר האינטרנט של אפסילון באמצעות סיסמא אישית.
 

העברת קופת גמל אישית בשלושה צעדים
קביעת פגישת התאמת צרכים עם בעל רישיון ניהול תיקים מטעם אפסילון ומשווק פנסיוני.
חתימה על הסכם התקשרות מול אפסילון ועל טפסי הצטרפות לקופות הגמל של הדס ארזים.
פתיחת חשבון בנאמנות על שמך בבנק מזרחי עם ייפוי כוח לאפסילון בית השקעות.
תחילת פעילות תוך 21 ימי עסקים בהתאם לתקנות הניוד של קופות הגמל.
 

דיווחים בשקיפות 
מנהל ההשקעות עומד לרשותך בכל עת ויזום עמך שיחות עדכון מעת לעת.
צפייה בהרכב הקופה באתר האינטרנט של אפסילון באמצעות סיסמא אישית.