לקוחות מוסדיים

 
אפסילון מנהלת השקעות עבור לקוחות מוסדיים. ביניהם: חברות פרטיות וציבוריות, רשויות מקומיות, עמותות, מלכ"רים ועוד.

מעטפת שירות אישי ודיווחים:
 
 • שירות אישי וישיר עם מנהלת דסק לקוחות מוסדיים
 • השתתפות על פי דרישת הלקוח בועדות השקעה
 • דיווח יזום של מנהל דסק מוסדי על ניהול התיק וניתוח השווקים
 • שליחת דוח חודשי על פי פורמט שמכתיב הלקוח
 • אפשרות צפייה בהרכב התיק באתר האינטרנט של החברה באמצעות סיסמא אישית
 • זמינות מלאה של צוות הניהול וקשר ישיר עם מחלקת המחקר

אופן ניהול תיק ההשקעות וקבלת החלטות
 • מדיניות השקעות של הלקוח - מהווה עבורנו "מדיניות על", אנו מחויבים לעמוד בהגדרות המוכתבות על ידי ועדת ההשקעות של הלקוח. בחברה קיימות מערכות בקרה למניעת חריגות.
 • ישיבות בוקר - התכנסות יומית של כל מנהלי ההשקעות וצוות האנליסטים. במטרה לסקור באופן שוטף את ההתפתחויות בשוק.
 • ישיבות "תיק מודל" - ישיבה שבועית לבחינת כל ניירות הערך ואגרות החוב הנסקרים על ידי מחלקת המחקר ומאושרים להשקעה בתיקי ההשקעות.
 • נזילות - כל נכסי התיק מושקעים בני"ע סחירים , אפשרות לנזילות באופן מיידי לפי דרישת הלקוח.  
 • מערכות מחשוב - מנהלי ההשקעות נעזרים במערכות מחשוב מתקדמות תומכות החלטה.