הצוות


אודי טויבין
משנה למנכ"ל
טלפון 03-7450515
פקס 073-2112290
מייל hitum@epsilon.co.il
 

איל גרינבאום
מנכ"ל
טלפון 03-7450515
פקס 073-2112290
מייל hitum@epsilon.co.il
 

יואב פוגל
סמנכ"ל
טלפון 03-7450515
פקס 073-2112290
מייל hitum@epsilon.co.il
 

צחי באגר
מנהל הנפקות
טלפון 03-7450515
פקס 073-2112290
מייל hitum@epsilon.co.il
 

תומר אבקין
סמנכ"ל
טלפון 03-7450515
פקס 073-2112290
מייל hitum@epsilon.co.il
 

ליעד רחמים
אנליסט
טלפון 03-7450515
פקס 073-2112290
מייל hitum@epsilon.co.il