אפסילון ניהול תיקי השקעות בע"מ


אפסילון בית השקעות הוקם בשנת 1988 ומאז מנהל  בהצלחה תיקי השקעות עבור לקוחות פרטיים, חברות, גופים ציבוריים, מוסדיים, עמותות ומלכ"רים.
החברה משלבת ידע ונסיון עם חדשנות ויזמות בתחום הפיננסי.
מבנה החברה והיקף הנכסים המנוהל מאפשרים לנו למקם את הלקוח במרכז החברה.
לקוחות אפסילון נהנים מליווי של מנהל השקעות אישי ומנהל קשרי לקוחות אשר יוזמים עדכונים שוטפים על הרכב התיק, ביצועים וניתוחי שוק.

תיק השקעות מבוסס קרנות נאמנות
תיק השקעות המנוהל באמצעות קרנות הנאמנות של בית ההשקעות מאפשר פיזור השקעה רחב וגמישות מירבית. להשקעה באמצעות קרנות נאמנות ישנם יתרונות של דחיה בתשלום המס וחיסכון בעלויות קניה ומכירה בניהול התיק.
הכספים מופקדים בבנק בחשבון על שם הלקוח, בסניף בו הוא בוחר. מוגדרת מדיניות ההשקעה הרצויה. לאפסילון ניתן ייפוי כוח לביצוע פעולות של קנייה ומכירה של ניירות ערך בחשבון המנוהל. דמי ניהול שמשלם הלקוח הינם על אחזקה ישירה של ניירות ערך ישירים ונגזרים משווי התיק תוך התחשבות בהפקדות ומשיכות. הבנק גובה עמלות בגין קניה ומכירה של ניירות ערך ודמי משמרת, כאשר ישנה הטבה מהותית עקב הפעילות באמצעות אפסילון בית השקעות.

ניהול תיק השקעות משולב
ניהול תיק השקעות המשלב השקעה ישירה בניירות ערך בעלי סחירות גבוהה, אגרות חוב ממשלתיות וקרנות נאמנות המנוהלות בבית ההשקעות, תוך שימת דגש על פיזור רחב, גאוגרפי, וסקטורילי בארץ ובחו"ל.
לכל לקוח מתלווה מנהל השקעות אישי ומנהל קשרי לקוחות. הצוות המלווה את הלקוח יוזם שיחות עדכון לגבי הרכב התיק וניתוח מצב השווקים.

ניהול תיקי השקעות עבור חברות ומוסדיים
ניהול תיקי השקעות לחברות פרטיות וציבוריות, מלכ"רים, גופים ממשלתיים, רשויות מקומיות ועוד. התאמה מלאה להחלטות ועדות ההשקעות של התאגיד, וזאת לאחר ניתוח פרטני של חשיפות התאגיד ואופק ההשקעה שלו.
  •  כל תאגיד מטופל ע"י מנהל דסק מוסדיים.
  •  ניהול התיק יעשה ישירות מול מנכ"ל ו/או מנהל הכספים מטעם התאגיד, בשקיפות מלאה, ועומד לרשותו של התאגיד בכל דבר ועניין.
  •  שקיפות מלאה לכל אורך התהליך.
  •  דו"חות שוטפים בהתאם לדרישות הרגולטוריות, ודו"חות לפי בקשת הלקוח.
  •  תדירות ואופי הדיווח מותאמים לכל לקוח על פי צרכיו.
  •  השתתפות בוועדות השקעה וישיבות דירקטוריון בהן מוצגות תוצאות ביצועי התיק ותחזיות של מחלקת המחקר.


לקביעת פגישה
עם מנהל/ת השקעות:

לקביעת פגישה עם מנהל/ת השקעות:

לקביעת פגישה עם מנהל/ת השקעות:

 

כתובת
רחוב איינשטיין 40, מגדל קניון רמת אביב
תל אביב. 6910203

 

טלפון
6858*
טלפון
6858*
כתובת
רחוב איינשטיין 40, מגדל קניון רמת אביב
תל אביב. 6910203