שאלות ותשובות נפוצות בתחום ניהול תיקי השקעות
לא מצאת תשובה מתאימה שאל את צוות אפסילון

 
 

באתר האינטרנט של בית ההשקעות אפסילון ניתן לצפות בביצועי התיק נכון ליום המסחר הקודם.
אנו שולחים מדי חודש דיווח חודשי הכולל מידע אודות הפקדות , משיכות ותשואת התיק.
באתר האינטרנט של הבנק בו מנוהל החשבון (במידה והבנק מספק שירותים כאלו) על ידי פניה למערך השירות של ניהול התיקים באפסילון בטלפון 03-7450505 או בדוא"ל epsilon@epsilon.co.il
על ידי פניה למנהל התיק או למנהל קשרי הלקוחות

חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ''ה 1995 קובע הוראות בדבר מי רשאי לעסוק בניהול תיקי השקעות.
הרשות לניירות ערך מעניקה רשיונות עבור ניהול תיק השקעות למי שעומד בתנאים הנדרשים בחוק ומפקחת עליהם.

ניהול תיק השקעות יכול להיעשות רק על ידי תאגיד בעל רשיון לניהול תיקי השקעות, ובאמצעות עובדי התאגיד והינם בעלי רשיון מנהל תיק השקעות. החוק מציב דרישות מקדמיות כתנאי לקבלת רשיון ניהול תיקים.
לתאגיד נדרש הון עצמי מסויים וקיום ביטוח כקבוע בדין.
אפסילון בית השקעות בע''מ הינה חברה בעלת רישיון ניהול תיקים ועובדיה הינם בעלי רשיון ניהול השקעות כנדרש החברה מחזיקה הון עצמי בהתאם לתקנות וכן ביטוח כנדרש.

אפסילון אינה חברת בורסה, ולכן תיקי ההשקעות מנוהלים בבנק בחשבון המנוהל בעו"ש הלקוח.
לאפסילון הסכמים עם כל הבנקים הישראלים בארץ.כחלק מההסכם נהנה הלקוח מהטבות בעמלות קניה ומכירה.

בית השקעות שהינו חבר הבורסה או הבנק בו מנוהל חשבונך גובים עמלות שונות מהחשבון לרבות בגין החזקה ו/או ביצוע פעולות בניירות ערך ו/או ביחס לכספים המצויים ו/או המנוהלים בחשבון ו/או בגין ניהול החשבון.

הדוח חודשי כולל את הנתונים הבאים:

הרכב תיק - בהתפלגות לפי אפיקי השקעה.
דוח תשואות מצטבר.
סטיית תקן והשוואה למדדי יחוס רלוונטים.
מידי רבעון שולח בית ההשקעות דוח פירוט תנועות.