שאלות ותשובות נפוצות בתחום ניהול תיקי השקעות
לא מצאת תשובה מתאימה שאל את צוות אפסילון

 
 

חשבון מנוהל הינו חשבון הנפתח בבנק לצורך פעילות בניירות ערך באמצעות בית השקעות. הלקוח חותם על ייפוי כוח המאפשר לבית השקעות לקנות ולמכור ניירות ערך במסגרת הסכם ההתקשרות שנחתם עם הלקוח ותחת מגבלות השקעה שהוגדרו מראש ומותאמות לצורכי הלקוח. הלקוח יכול לבטל את ייפוי הכוח בכל עת וללא התחייבות.
הלקוח יכול לבחור באיזה בנק לפתוח את החשבון לפי נוחיותו ויכול לצפות בחשבון בשקיפות מלאה בדיוק כמו בשאר חשבונותיו באמצעות אתר הבנק או באזור האישי באתר אפסילון.
לקוח בעל חשבון מנוהל זכאי להטבה בעמלות הפעולה של הבנק כחלק מהיותו לקוח של בית השקעות.

לתאום פגישה אישית ניתן לפנות אל - איילת לב סיניבר
דוא"ל: ayeletl@epsilon.co.il, טל: 073-2112211

לצורך פתיחת תיק השקעות באפסילון יש לתאם פגישה עם בעל רישיון לניהול השקעות. במהלך הפגישה אנו מכירים ומבררים מהם צורכי הלקוח על מנת להתאים מדיניות השקעות שתשקף את רמת הסיכון המתאימה.
באפסילון מעודדים פגישות אישיות, אך במידת הצורך אנו מאפשרים גם פגישות באמצעות זום או אמצעי טכנולוגי דומה.

לתאום פגישה אישית ניתן לפנות אל :איילת לב סיניבר- ayeletl@epsilon.co.il, 073-2112211

באתר האינטרנט של בית ההשקעות אפסילון ניתן לצפות בביצועי התיק נכון ליום המסחר הקודם.
אנו שולחים מדי חודש דיווח חודשי הכולל מידע אודות הפקדות , משיכות ותשואת התיק.

באתר האינטרנט של הבנק בו מנוהל החשבון (במידה והבנק מספק שירותים כאלו) על ידי פניה למערך השירות של ניהול התיקים באפסילון בטלפון 03-7450505 או בדוא"ל epsilon@epsilon.co.il על ידי פניה למנהל התיק או למנהל קשרי הלקוחות

הרכב תיק - בהתפלגות לפי אפיקי השקעה .
דוח תשואות מצטבר.
סטיית תקן והשוואה למדדי יחוס רלוונטים.
מידי רבעון שולח בית ההשקעות דוח פירוט תנועות