קרנות נאמנות

אפסילון ניהול קרנות נאמנות (1991) בע"מ

אפסילון הינה אחת מחברות ניהול קרנות הנאמנות הותיקות בישראל. החברה מנהלת כיום קרנות נאמנות בהיקף כספי של מילארדי שקלים. קרנות הנאמנות של אפסילון מציעות פתרונות השקעה במגוון רחב של אפיקים כגון: קרנות נאמנות אג"חיות ומנייתיות בארץ ובחו"ל
את קרנות הנאמנות של אפסילון ניתן לרכוש בכל אחד מסניפי הבנקים בישראל.

קרנות נאמנות אשר עשויות להשקיע בשוק ההון הישראלי (קרנות נאמנות המתמחות במניות, באג"ח, במט"ח או בשקלים) ניתן לרכוש בד"כ ביום א' עד השעה 15:00 ובימים ב'-ה' עד השעה 16:00 קרנות נאמנות אשר עשויות להשקיע מעל 10% מנכסיהן בשווקי ההון העולמיים (קרנות המתמחות במניות או באג"ח) ניתן לרכוש בימים ב'-ה' בלבד (ימים בהם מתקיים מסחר הן בחו"ל והן בישראל).

דסק קשרי יועצים:
קו ישיר וזמין ליועצי ההשקעות בכל שאלה בנוגע לקרנות הנאמנות שלנו - 6858*
אין לראות באמור לעיל התחייבות של מנהל הקרן להשגת תשואה כלשהיא.
אין בתשואות הקרנות בעבר כדי להבטיח תשואות דומות בעתיד. אין באמור כדי להוות תחליף לייעוץ השקעות בידי יועץ השקעות בעל רשיון על פי דין המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. אין באמור לעיל כדי להוות הצעה לרכישת יחידות בקרנות.

רכישת היחידות בקרנות היא רק בהסתמך על תשקיף הקרנות בתוקף מועד הרכישה והדיווחים המיידיים.